• okupljanje građana, tvrtki, udruga i drugih subjekata kroz volonterski i stručni rad i druge oblike djelovanja radi sustavnog gospodarenja energijom, otpadom i okolišem, zaštite prirode i okoliša, omogućavanja zdravog života i održivog razvoja lokalne zajednice

  • provedba vlastitih projekata i sudjelovanje u provedbi projekata s drugim subjektima

  • informiranje i edukacija javnosti i članova udruge izdavanjem publikacija, organiziranjem seminara, kongresa i drugih javnih događanja, u skladu s ciljevima Udruge i područjima djelovanja

  • suradnja s različitim domaćim i stranim institucijama i organizacijama, poslovnim subjektima, stručnjacima i ostalim zainteresiranim subjektima, poticanje povezivanja istih radi razmjene informacija i suradnje na projektima od interesa za ostvarivanje ciljeva udruge

  • obavljanje i drugih djelatnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva udruge utvrđenih ovim Statutom